• Janina Swart (l) van KIES Lokaal en Femke Ouëndag van GroenLinks bespraken 'hete hangijzers', maar kwamen er niet uit.

    Martijn Mulder

'Vertrouwensbreuk' in Bergen [update]

BERGEN GroenLinks Bergen maakte maandag bekend dat zij het initiatief van de formatie 'naar zich toegetrokken' heeft. Aanleiding is volgens de partij een 'vertrouwensbreuk' met KIES Lokaal. Femke Ouëndag: "We zijn vanaf het begin samen met KIES Lokaal opgetrokken. Zij hebben deze samenwerking eind vorige week eenzijdig beëindigd. Dat kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Ik ben heel erg teleurgesteld want KIES Lokaal laat hiermee de kans liggen om ingesleten patronen te doorbreken. De wil om er samen uit te komen ontbreekt."

GroenLinks heeft VVD, Gemeentebelangen en BBB uitgenodigd om formatiebesprekingen te starten. Deze partijen hebben daar instemmend op gereageerd.

REACTIE KIES LOKAAL In een reactie laat Janina Swart weten dat KIES Lokaal afgelopen donderdag heeft laten weten dat er een 'nieuwe politieke situatie' is ontstaan. "Reden is het voorstel, van informateur Bert Blase, om met vier partijen te gaan samenwerken. Er is door mij aangegeven dat het daarom verstandig is om in het vervolgproces niet meer met twee partijen maar met vier partijen verder op te trekken en naar buiten te treden. In een eerder stadium is er tot tweemaal toe door KIESLokaal aan GroenLinks gevraagd de ruimte over de 'grote projecten' te bespreken om tot een brede samenwerking te komen. Hier is door GL niet op ingegaan. Het bevreemdt KIES Lokaal dan ook dat er door GroenLinks een verkeerde uitleg gegeven wordt over het vervolgproces. Deze mededeling dat de samenwerking eenzijdig is opgezegd is pertinent onjuist."

VVD, BBB EN GEMEENTEBELANGEN De overige partijen (VVD, Gemeentebelangen en BBB reageren positief op de samenwerking met GroenLinks. Cees Roem van VVD: "Wij vinden dat met deze samenwerking optimaal recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. De samenwerking betreft alle winnende partijen en is daarmee heel legitiem. Wat ons bindt in de samenwerking is een nieuwe kijk op gemeentepolitiek waarin dé inwoner centraal staat. Innovatieve vormen van lokale democratie waarin de inwoners ook na de verkiezingen écht een blijvende stem krijgen." Annelies Anema van Gemeentebelangen: "Vertrouwen in elkaar is primair de basis van een goede samenwerking. Wij hebben dat vertrouwen in GroenLinks, VVD en BBB. Deze partijen hebben net als Gemeentebelangen een basisprincipe om samen met de inwoners en volledig transparant projecten in werking te zetten en besluiten hierover te nemen. Wij willen met elkaar werken aan herstel van vertrouwen in het bestuurlijke proces én de besluitvorming in de gemeente Bergen, maar ook aan een goede samenwerking in de raad." Koos Bruin van BBB: "De belangrijkste reden voor de oprichting van onze nieuwe lokale politieke partij Behoorlijk Bestuur Bergen is om de inwoners weer centraal te gaan stellen. Waarbij de plaatselijke politiek echt gaat luisteren naar wat inwoners van de gemeente Bergen belangrijk vinden. Dat gaat nu in samenwerking gebeuren met politieke partijen die precies zoals wij denken om aan het 'nieuwe politieke besturen' vorm en inhoud te gaan geven. Met participatie van onderaf, de komst van nieuwe vormen van inspraak en het geven van transparantie."