• Jan Houtenbos (VVD), Michiel van den Busken (BBB), Frits Westerkamp (Gemeentebelangen) en Yolan Koster (GroenLinks).

    Annelies Anema

Vier wethouders gemeente Bergen bekend

BERGEN Alle kandidaat-wethouders van de vier formerende partijen in de gemeente Bergen zijn bekend. Dit zijn: Yolan Koster voor GroenLinks Bergen, Jan Houtenbos voor de VVD, Frits Westerkamp voor Gemeentebelangen en Michiel van den Busken voor Behoorlijk Bestuur Bergen. Op 31 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering in De Blinkerd, worden de beoogde wethouders geïnstalleerd, tussen 18.30 en 19.30 uur.

Dat Yolan Koster kandidaat-wethouder is voor GroenLinks Bergen was al bekend voor de verkiezingen. Yolan: "Ik ben 66, sinds 2015 weduwe. De afgelopen twaalf jaar was ik politiek actief in de gemeente Woerden; eerst als fractievoorzitter en sinds 2014 als wethouder. Ik heb sociale wetenschappen en filosofie gestudeerd (MSc Sociale Interventie) en was, voordat ik wethouder werd, onder andere directeur van een veranderkundig programma van het ministerie van Sociale Zaken. Naast mijn werk, ben ik voorzitter van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en vanaf zomer 2018 lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mozaïek te Gouda. Wat mijn drijfveren betreft: Ik heb vertrouwen in mensen; mensen deugen tot dat het tegendeel is bewezen. Politiek is het vinden van wilsovereenkomst tussen mensen die dat soms niet zoeken. Dus altijd het gesprek aangaan en waar nodig 'water in de wijn doen' mits mijn opvattingen over humaniteit niet fundamenteel in gevaar komen. Als wethouder zal ik er alles aan doen om samenleving en gemeenteraad een context te bieden om die verschillen te kunnen waarderen."

VVD Dat Jan Houtenbos van de VVD de kandidaat is voor de liberale partij uit Bergen is sinds vorige week bekend. Met de kandidatuur van Jan Houtenbos zet de VVD in op 'kwaliteit en senioriteit van bestuur'. Jan Houtenbos is geboren in 1956 in de kern Bergen, is ongehuwd, vader van drie kinderen en opa. "Vanaf 1989 ben ik woonachtig in de Egmonden en ik woon nu met mijn jongste zoon Alex in Egmond aan den Hoef. Ik heb bijna 25 jaar gewerkt bij diverse gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en altijd op een afdeling financiën. In de periode 1990 tot 1998 was ik wethouder in de gemeente Egmond. In 2006 ben ik weer raadslid geworden in de gemeente Bergen omdat de plaatselijke politiek mij boeit. Van 1999 tot 2011 ben ik directeur geweest bij 'Haute Equipe', een adviesbureau voor interim financieel specialisten bij de overheid. Sinds 2011 heb ik een eigen adviesbureau van waaruit ik allerlei werkzaamheden verricht voor gemeenten en provincies. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij verzorgingstehuis Oudtburgh en lid van het buurtcomité Mosselaan."

GEMEENTEBELANGEN Met Frits Westerkamp als kandidaat-wethouder zet Gemeentebelangen in op 'democratische vernieuwing en bestuurlijke ervaring'. "Ik ben in 1958 geboren in Alkmaar, woon in Oudkarspel, ik ben alleenstaand en heb vijf kinderen en drie kleinkinderen", vertelt Frits. "Vanuit de zorgsector ben ik doorgegroeid naar de wereld van veiligheid. Ik begon mijn loopbaan als HBO verpleegkundige, belandde als beleidsmedewerker bij de veiligheidsregio en heb me daar ontwikkeld tot specialist op terrein veiligheidsaspecten, crisis en rampenbestrijding. Ik heb die functie met veel plezier en succes invulling gegeven, maar ik kon de vraag om wethouder te worden niet weerstaan. In de gemeente Langedijk werd ik in 2011 wethouder, in 2014 werd ik wethouder in Hollands Kroon. Ik heb zin om in Bergen aan de slag te gaan met als uitgangspunt: een sterke, flexibele lokale politiek waarmee inwoners zich verwant voelen. Enerzijds voelen inwoners zich steeds minder gehoord, anderzijds hebben lokale politici en bestuurders behoefte aan meer betrokkenheid van inwoners. Hoe we die ontwikkelingen kunnen vormgeven, staat niet vast. Maar ik vind het inspirerend om mensen in hun kracht te zetten, om hen zelf te laten ontdekken waar toe zij in staat zijn. Zo kunnen overheid en inwoners met elkaar de samenleving vormgeven."

BBB Tot slot; Michiel van den Busken uit Bergen als kandidaat-wethouder voor Behoorlijk Bestuur Bergen. Momenteel is Van den Busken werkzaam als chef-redactie bij het Noordhollands Dagblad. Daarnaast is hij voorzitter van de Ondernemingsraad en lid van de Centrale Ondernemingsraad van Telegraaf media Groep. Michiel: "Ik ben in 1955 geboren in Haarlem en heb tot mijn achtentwintigste in Zandvoort gewoond. Ik studeerde Economisch Sociale geschiedenis maar rolde het journalistieke vak in. Mijn motivatie om de lokale politiek in te gaan komt door 'Code Oranje'. Dat spreekt mij aan vanwege de wijze waarop je inwoners kunt betrekken bij het openbaar bestuur en de wijze waarop je transparant kunt werken. Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat politiek weer wordt teruggebracht bij de inwoners. Maar dat initiatief moet ook van de politieke partijen komen."