• Auto's kunnen na de herindeling niet meer gratis parkeren.

    Alef Starreveld

Vijf ton voor plan 'Buitenduin' in Groene Hart

SCHOORL Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met een definitief inrichtingsplan voor het noordelijk gedeelte van het Groene Hart in Schoorl en vraagt de gemeenteraad om een krediet van 495.000 euro. In het plangebied, dat de naam Buitenduin heeft gekregen, wordt een nieuwe parkeerplaats met 75 plaatsen aangelegd die bereikbaar wordt vanaf de Sportlaan. De jeu de boulesvereniging Schoorl wordt hiervoor noordwaarts verplaatst naar de Molenweg.

Het gaat om het gebied tussen de Molenweg en Sportlaan waar de Jeu de boulesvereniging Schoorl en Ruitervereniging De Duinridders en de Schildknapen zijn gevestigd. Ook is hier nu een onverharde parkeerplaats en het evenemententerrein waar de kofferbakmarkt wordt gehouden. Voorheen waren hier de voetbalvelden van Voetbalvereniging Schoorl. Het plan is een concrete uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad op 2 februari 2017 heeft vastgesteld.

BETAALD PARKEREN Het parkeerregime zal hetzelfde worden als bij de andere parkeerterreinen (betaald parkeren). Het aantal parkeerplaatsen kan eventueel later worden uitgebreid. Het parkeerterrein krijgt een groene uitstraling en behoudt het landelijke karakter. Dat wil zeggen dat de parkeerplaats niet wordt geasfalteerd, maar dat er grastegels worden aangebracht. De beplanting langs de Sportlaan wordt doorgetrokken richting Molenweg.

Bij de Teun de Jagerschool wordt een 'kiss & ride' gemaakt voor het wegbrengen en ophalen van kinderen. Tegenover de school komt een kleine parkeerplaats voor de jeu de boulesclub, de ruiterverenigingen en de school. Dit wordt een niet-openbare parkeerplaats.

Het plan is in samenspraak met de gebruikers van het gebied tot stand gekomen. Op 2 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat op de plek van de voormalige Rabobank sociale en vrije sector huurwoningen moeten komen. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling.

Voor het plan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart. De uitvoering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019.