• De brandweer laat zien wat er gebeurt als water en heet frituurvet met elkaar in aanraking komen.

    Alef Starreveld

Vlam in de pan tijdens open dag brandweer

BERGEN De brandweerlieden en leidinggevenden van de actieve Vrijwillige Brandweer Bergen (VBB), ontvangen op zaterdag 28 oktober graag het geïnteresseerde publiek op de jaarlijkse open dag. In en om de in 2015 geopende brandweerkazerne aan de Landweg zijn jong en oud tussen 10.00 en 15.00 uur hartelijk welkom.

Henk Jellema

Er zijn verschillende demonstraties op veiligheidsgebied; ook toont men vol trots de voertuigen en Kazerne. Vanwege de Kunst10daagse is hier ook de expositie van Erik van Schee en Anno van der Heide. Voor de kinderen is er een springkussen. Jongeren kunnen ook, samen met de Jeugdbrandweer, meedoen aan het spuitspel. Politie, ambulance en reddingsbrigade zullen ook met een stand aanwezig zijn. Jan de Graaf (1958), één van de zes bevelvoerders van de post Bergen, vertelt enthousiast over zijn taken bij de Brandweer en over de vele interessante onderdelen van de publieksdag op zaterdag 28 oktober. Spectaculair is de actie 'Vlam in de pan', waarbij men laat zien wat er gebeurt als je een brandende frituurpan met water blust. In een als woning ingerichte container kan men veilig ervaren, wat rook in een ruimte doet met je oriëntatievermogen. Verder is er een opstelling van oefencentrum Fort Marken Binnen, waarbij men op spectaculaire wijze laat zien hoe een slachtoffer gered wordt uit een forse gasbrand.

Bij de Bergense kazerne kan iedere bezoeker de brandweerwagens, waaronder de 'historische' DAF-ladderwagen (1960), bekijken. Vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland- Noord (VRNHN) staan hier opgesteld: een hoogwerker met redplatform en een bijzonder hulpverleningsvoertuig. Met het daarbij behorende, zware gereedschap kunnen brandweerlieden ingeklemde inzittenden uit verongelukte personen-en vrachtauto's bevrijden, waarvan ook een demonstratie. 

Ook aanwezig een vierwielaangedreven Combi Ts welke speciaal is uitgerust om bos- en duinbranden te bestrijden. Volgend jaar zal deze, de standaard Ts van Bergen vervangen. Gezien de enorme impact van de brand bij de Beeck zal ook een video/foto presentatie hierover gedraaid worden. Jan de Graaf, een geboren Bergenaar, wijst erop dat we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers die de uitdaging aandurven, en dat naast volwassenen ook de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar welkom zijn bij de jeugdbrandweer. Hij geeft daar ook zelf begeleiding.

De jeugdleden in opleiding oefenen elke dinsdagavond met zowel praktijk als theorie. Alle informatie daarover telefonisch en per e-mail bij ploegchef Maikel Groet via 06-12565009 of mgroet@vrnhn.nl. Het publiek wordt gevraagd lopend of op de fiets naar de open dag te komen.