• De woningbouw in Egmond-Binnen zit al jaren op slot.

    Martijn Mulder

Vooral woningen voor ouderen en jongeren nodig in Egmond-Binnen

EGMOND-BINNEN De woningbouw in Egmond-Binnen zit al jaren op slot. Er zijn de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe woningen toegevoegd. Hierdoor staat de vitaliteit in Egmond-Binnen onder druk, zo bevestigt de recente rapportage 'Geef Egmond-Binnen de ruimte' van Atrivé.

Om het dorp vitaal te houden, is realisatie van woningbouw in Egmond-Binnen wenselijk. De gemeente moet zich richten op een gemengd woningbouwprogramma dat alle doelgroepen bedient, zodat de juiste woningen worden toegevoegd op de juiste plaats.

OUDEREN EN JONGEREN Wethouder Frits Westerkamp meldde nog voor zijn vertrek: "Het is belangrijk dat in de dorpen de voorzieningen, die de inwoners belangrijk vinden, in stand blijven. Daarvoor is het wenselijk dat er nieuwbouw wordt toegevoegd in de dorpen. In Egmond-Binnen hebben we vooral behoefte aan geschikte locaties voor woningen voor met name ouderen en jongeren. Begin is december is de 'Taskforce wonen' gestart. Deze taskforce bekijkt welke nieuwbouwlocaties in de gemeente Bergen snel tot ontwikkeling kunnen komen en welke kansrijke locaties er in Egmond-Binnen in ontwikkeling kunnen worden gebracht. Het samenspel met de inwoners blijven we hierin voortzetten."

Naast het onderzoek van Atrivé hebben inwoners van Egmond-Binnen een rapport opgeleverd. De uitkomsten van dit rapport worden ook meegenomen in de taskforce.

Het onderzoek is uitgevoerd door Atrivé in opdracht van de Gemeente Bergen. Het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, de Stichting Huurdersoverleg De Egmonden, Ondernemersvereniging Jong Egmond-Binnen, Kennemer Wonen en Gemeente Bergen waren de afgelopen maanden betrokken bij het onderzoek.
Het rapport staat op www.bergen-nh.nl en ligt ter inzage in het gemeentehuis van Bergen aan de Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar.