• In het najaar wordt de reiniging van containers besproken in de gemeenteraad.

    BDUmedia

Voorlopig nog een schone bak in gemeente Bergen

BERGEN/SCHOORL/EGMOND De schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig. Het onderwerp komt aan de orde in het grondstoffenplan dat naar verwachting komend najaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Het was de bedoeling per 1 juli te stoppen met de schoonmaakservice, maar dan wel na discussie met de gemeenteraad hierover. Dat zou plaatsvinden bij de bespreking van het grondstoffenplan, maar dat is nu nog niet gereed. Daarom willen burgemeester en wethouders de schoonmaakservice nu toch door laten gaan en het onderwerp later met de gemeenteraad bespreken. In het grondstoffenplan staat het nieuwe beleid over afval inzamelen en afval scheiden en alles wat daarmee te maken heeft.

HEFFING De schoonmaakservice houdt in dat inwoners vijf keer per jaar hun container kunnen laten reinigen (drie keer de groene bak en twee keer de grijze). De kosten hiervan zijn opgenomen in de afvalstoffenheffing die inwoners jaarlijks betalen. Dat komt neer op ongeveer 10 euro per huishouden per jaar. Wethouder Houtenbos: "We zien dat niet alle inwoners gebruik maken van deze service, terwijl iedereen er wel voor betaalt. Daarnaast kregen we ook klachten omdat het voorkwam dat containers niet gereinigd waren. Daarom willen we de gemeenteraad voorstellen het schoonmaken voortaan aan de gebruikers zelf over te laten. De beslissing om er wel of niet mee te stoppen is aan de raad."

REKENING NIET LAGER Overigens houdt het eventuele stopzetten van de service niet automatisch een lagere rekening in voor de afvalinzameling. Andere kosten kunnen namelijk weer hoger zijn. Houtenbos: "Maximaal afval scheiden is op termijn goedkoper dan niets doen. Al is het maar omdat het Rijk voor ongescheiden restafval steeds meer belasting oplegt. Maar ook omdat grondstoffen geld opleveren en verbranden geld kost. Daarom willen we zoveel mogelijk grondstoffen uit afval halen. En dat vraagt investeringen."

De kosten voor de inzameling en verwerking van afval betalen de inwoners via de afvalstoffenheffing. Het systeem is kostendekkend; inwoners betalen dus niet meer of minder dan de feitelijke kosten.