• Op deze foto van Frank Nieuwenhuizen staan de toenmalige plattelandsvrouwen van Schoorl bij Hotel Akersloot.

    Frank Nieuwenhuizen

Vrouwen van Nu gestopt

SCHOORL Vrouwen van Nu afdeling Schoorl en Groet, voorheen Plattelandsvrouwen, stopt definitief met haar activiteiten. De vereniging wil en kan niet verder met een onvoltallig bestuur.

Door Jouke Minkema

Al lange tijd doet men het zonder voorzitter, terwijl de secretaris/ penningmeester een te drukke dubbelfunctie kent. Een viertal algemene bestuursleden ambieert geen van allen een voorzittersfunctie. De resterende 42 leden hebben inmiddels hun keuze gemaakt. Een aantal wordt lid van de afdeling Warmenhuizen. Een vergelijkbaar aantal stapt over naar de afdeling Bergen en het overgrote deel heeft zich uit de plaatselijke afdeling laten schrijven.

KERSTDINER In de Blinkerd is op 18 december, een kerstdiner voor de leden, dat uit de resterende verenigingskas wordt betaald. Daar is ook Ina Eilander uitgenodigd met zang van traditionele en moderne kerstliedjes. Deze feestelijke bijeenkomst zal de laatste zijn in het lange bestaan van de Schoorlse vereniging. Het bestuur spreekt de hoop uit dat de resterende leden daar aanwezig zullen zijn om een lang verenigingsleven uit te zwaaien

VERENIGING VOOR VROUWEN Op 26 september 1946 werd in Schoorl een 'Vereniging voor Vrouwen' opgericht. Het werden twee afdelingen: Schoorl en Groet. Beide werden lid van de Nederlandse Bond, die toen al vijftien jaar bestond. In 1951 gingen de plaatselijke afdelingen verder onder de naam: 'Plattelandsvrouwen Schoorl, Groet en Camperduin' Voorzitters waren bij toerbeurt de dames Arpeau en Risselada. De maandelijkse bijeenkomsten werden gehouden in Café Klop ('t Harger Hoekje) in Hargen, de Rustende Jager van Nic Schuit, later Atsma, in Schoorl de Roode Leeuw van Piet Timmerman, eveneens in Schoorl, de Staande Leeuw van Jan Hakof in Groet en Café Piet Mantel in Schoorldam. In de zaal van Joh Klop kwamen de leden regelmatig bijeen op klompen met een breiwerkje in een tochtige ruimte rond het haardvuur. De vereniging telde vrijwel direct na de oprichting 190 leden (op de valreep nog maar 42) Mevrouw Kroon, (nu 90) vanaf het begin (bestuurs)lid, herinnert zich nog, dat in de beginjaren meerdere leden uit één gezin waren aansloten bij de vrouwenclub. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er vooral voor de jongelui in het dorp weinig te beleven. Een avond Plattelandsvrouwen was voor moeder en dochter(s) al een heus feest. Een uitje, zeg maar. Daar werd nog weken over nagepraat. Wat de activiteiten betreft waren de mogelijkheden vrij beperkt. Het bestuur bedacht bij voorbeeld een bijeenkomst pakjes maken voor plaatsgenoten, die de militaire dienstplicht vervulden in Indonesië. Verder waren er avonden met optredens van onze Westfriese voordrachtskunstenaar Joh de Leeuw, goochelaar Cor Sijpheer uit Bergen, die zich professor Remidol noemde. Maar daar bleef het dan meestel bij. De artiesten werden bekostigd uit de oud papieracties, die door de vereniging werden georganiseerd.

VIJF GULDEN Het lidmaatschap kostte in de beginperiode 5 gulden per jaar. Maar dat geld ging niet alleen naar de afdelingskas. Ook de provinciale en landelijke rekening eiste haar tol. Beschermvrouwe van Vrouwen van Nu was toen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.