• Bergen Totaal laat met deze foto een voorbeeld zien van hoe het, in hun ogen, mis kan gaan.

    Bergen Totaal

Wijkverenigingen Bergen doen oproep om 'overlastgevende' gebouwen te melden

BERGEN Bergen Totaal, het overlegorgaan van de wijkverenigingen in Bergen, roepen bewoners op om 'overlastgevende' vergunningvrije gebouwen te melden. "Sinds 2014 is de mogelijkheid om vergunningvrij te bouwen door de centrale overheid uitgebreid. Voor de gemeentes waarschijnlijk een lastenverlichting omdat er veel minder vergunningaanvragen hoeven te worden verwerkt. Ook in ons dorp – misschien juist in ons dorp – wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. Soms zonder dit met de buren tevoren te overleggen." 

"Vanuit de woonwijken klinken nu af en toe geluiden op dat er niet altijd met respect voor de buren met deze nieuwe vrijheid wordt omgegaan. De wijkverenigingen krijgen signalen dat het woongenot af en toe wordt ingeboet door nieuwe bouwwerken bij de buren. Voor de gemeente is het probleem minder zichtbaar dan voor de wijkverenigingen. Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van problemen door vergunningvrij bouwen, willen de wijkverenigingen van Bergen een inventarisatie maken van de probleem gevende vergunningvrije bouwwerken."
Meldingen zijn welkom op vergunningvrij@gmail.com of middels een brief aan de wijkverenigingen van Bergen: p/a BBC, Karel de Grotelaan 13, 1861 KH Bergen.

"Voor ons is het handig als er in ieder geval de locatie van de betreffende vergunningvrije uitbouw vermeld wordt, samen met een omschrijving van de uitbouw en waarom je vindt waarom deze buiten proporties en/of storend is. Een foto kan verhelderend werken. Ingestuurde gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld."