• Belangrijk, volgens Staatsbosbeheer, is een geleidelijke overgang van open duin aan de kust.

    Aangeleverd

Wind krijgt meer vrijheid in Schoorlse Duinen

SCHOORL De boswachters van Staatsbosbeheer gaan aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden in de Schoorlse Duinen. Het werk moet de terugkeer van de invloed van wind, lokale verstuiving dicht bij zee en herstel van de waterhuishouding bevorderen. Dit vormt volgens boswachter Laurens Bonekamp de basis voor een gezond duinlandschap waarin bijzondere planten- en dierensoorten kunnen terugkeren en worden behouden.

,,De Schoorlse Duinen zijn een van de weinige plekken in Europa, waar het mogelijk is een duinsysteem te herstellen zodat dit natuurlijk kan functioneren. Dit komt omdat de duinen hier breed zijn en dus een forse omvang hebben. Daarnaast liggen de duinen op een overgangsgebied van kalkarme naar kalkrijke bodem. Dit biedt kansen voor een unieke variatie in planten en dieren, die we met beide handen aangrijpen", aldus Bonekamp.

STIKSTOF In de huidige situatie houden de hoge dennenbomen aan de kust de wind tegen. In combinatie met de neerslag van stikstof door industrie, verkeer en landbouw, heeft dit voor verruiging van het gebied gezorgd. Dennenbomen en grassen doen het goed, terwijl bijzondere plantensoorten het moeilijk hebben. Bonekamp: ,,Grijpen we niet in, dan hebben we hier in de toekomst een groot dennenbos. Vele bijzondere planten- en dierensoorten gaan hierdoor verloren. De komende jaren staan in het teken van het stoppen van deze achteruitgang."

Voor een gezonde situatie is het volgens Staatsbosbeheer nodig dat de wind weer meer invloed krijgt en voor beweging zorgt. Belangrijk hierin is een geleidelijke overgang van open duin aan de kust, vochtige duinvalleien, heide en gemengd bos verder landinwaarts.

PLAGGEN Om dit te bereiken gaat Staatsbosbeheer plaatselijk meer ruimte maken voor open duin. Hiervoor wordt een deel van het bos dichtbij zee weg gehaald. Daarnaast wordt er geplagd om verruiging tegen te gaan. In verband met de veiligheid blijft het bos dat de dorpen tegen stuifzand beschermt, staan.

Op dit moment treft Staatsbosbeheer voorbereidingen voor de herstelwerkzaamheden. ,,Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Externe adviesbureaus voeren ecologisch en hydrologisch onderzoek uit. Onderzoekers bepalen welke plekken in het duingebied de grootste kans op succesvol natuurherstel bieden", besluit Bonekamp.

Het duurt zeker nog een jaar voordat de eerste grote natuurherstelmaatregelen beginnen. De boswachter schrijft regelmatig over deze en andere ontwikkelingen in de Schoorlse Duinen op www.boswachtersblog.nl/schoorlse duinen. Op het blog staat ook een kort filmpje waarin wordt uitgelegd waarin de herstelmaatregelen nodig zijn.

De boswachterij Schoorlse Duinen is Natura 2000-gebied. Het doel van Natura 2000 is de biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren niet verder achteruit gaat, maar toeneemt. De herstelmaatregelen die moeten bijdragen aan dit doel voert Staatsbosbeheer in samenwerking met de provincie Noord-Holland gefaseerd uit over een lange periode van zo'n twintig jaar.