• Recreatiewoningen op particuliere erven mogen binnenkort voor vijf jaar permanent bewoond worden.

    Martijn Mulder

Wonen in zomerhuis mogelijk

EGMOND AAN ZEE In de laatste vergadering van deze raadsperiode werden afgelopen donderdag een aantal ingrijpende beslissingen genomen. Zo werd het plan voor het onder voorwaarden legaal bewonen van de zomerhuizen unaniem door de raad aangenomen. Ook werd het bestemmingsplan voor het Watertorenterrein goedgekeurd, waardoor de sporthal definitief niet verplaatst zal worden. Vooral dit laatste punt leverde gemengde gevoelens op.

Door Martijn Mulder

Het is het paradepaardje van KIES Lokaal en er is maar liefst vier jaar aan gewerkt. Vorige week was daar eindelijk het verlangde resultaat: Het wordt, middels een gewijzigde planologische visie, binnenkort weer mogelijk om permanent te wonen in de zomerhuizen op particuliere erven. En dat is goed nieuws voor de vele woningzoekenden in de gemeente. Aan de uit 2008 daterende 'Planologische visie recreatiewoningen' is een paragraaf toegevoegd, waardoor eigenaren binnenkort de mogelijkheid krijgen een omgevingsafwijkingsvergunning aan te vragen. Deze tijdelijke vergunning maakt het mogelijk het zomerhuis in de achtertuin voorlopig voor vijf jaar permanent te laten bewonen.

EXPERTS KIES Lokaal maakte bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk, dat dit voor hen één van de belangrijkste punten zou gaan worden in de afgelopen raadsperiode. Het liep uiteindelijk niet zo makkelijk als aanvankelijk gedacht. Na inmenging van de provincie leek het er zelfs sterk op, dat het een hopeloze missie was. Toch leverde het advies van diverse experts en juristen uiteindelijk resultaat op, in de vorm van deze nu aangenomen aanvulling op de bestaande visie.

SPORTHAL Tevens werd die avond de knoop doorgehakt over het Watertorenterrein. Zoals verwacht werd ook dit voorstel aangenomen, echter niet zonder slag of stoot. Dat er een mooi nieuw bouwplan voorlag, daar waren alle partijen het wel over eens. Aan goedkeuring van dit plan zat echter ook de kwestie rond het al dan niet verplaatsen van de sporthal vast en dat leverde soms pittige discussies op. De coalitiepartijen KIES Lokaal, CDA, D66 en PvdA hielden echter voet bij stuk. Ze lieten zich niet verleiden tot uitstel of nader onderzoek, zoals de oppositiepartijen tevergeefs voorstelden. De initiatiefgroep Sporthal Egmond aan Zee had eerder een alternatief plan ingediend, gericht op verplaatsing van de nieuw te bouwen sporthal naar de locatie De Wal. Dit zou minder overlast en meer woonruimte opleveren. Ze kregen veel bijval uit het dorp. Ook de oppositiepartijen GroenLinks, Gemeentebelangen, VVD en de Fractie Zeiler steunden de initiatiefgroep. De coalitiepartijen vreesden echter dat nader onderzoek tot te veel oponthoud zou leiden en kozen voor zekerheid. Behalve een nieuwe sporthal met ondergrondse parkeergarage, krijgt Egmond aan Zee er 12 verandawoningen, 7 geschakelde woningen en 15 CPO woningen bij.