• MTB Noordwest onderhoudt het parkoers onder toeziend oog van Staatsbosbeheer.

    Aangeleverd

Lange route naar nieuw MTB-parkoers

SCHOORL Mountainbikevereniging Noordwest maakt zich al jaren sterk voor uitbreiding van het bestaande parkoers bij Bergen en Schoorl. ,,Het klinkt tegenstrijdig, maar dit zal uiteindelijk leiden tot minder drukte in het bos", aldus voorzitter Erik Boschman. In februari gaf de provincie groen licht voor uitbreiding.

Het vijftien kilometer lange parkoers door het bos- en duingebied is populair: maandelijks rijden diverse MTB'ers er ongeveer 5000 rondjes. ,,Het aantal mountainbikers valt overigens in het niet bij de totale bezoekersaantallen van het gebied. Daar recreëren jaarlijks ruim twee miljoen mensen", vertelt Boschman. ,,Die hebben weinig last van elkaar. Wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers maken immers gebruik van aparte paden. Toch zijn er bezwaren tegen uitbreiding van het bestaande MTB-parkoers. Terwijl liefde voor de natuur en respect voor de recreant hoog in het vaandel staan bij de bijna 2.000 mountainbikers die zijn aangesloten bij MTB-Noordwest."

Boschman: ,,Mede door de duinbranden van enkele jaren geleden heeft het duingebied rond Schoorl een andere invulling gekregen. De westzijde is het meest gevoelig voor verstoring en daarom vooral bestemd voor rust, terwijl in het oostelijk deel dagrecreatie kon plaatsvinden. Daardoor moest een deel van de bestaande mountainbikeroute verplaatst worden. Afgelopen jaren is daarover veel overleg geweest tussen het bestuur van MTB Noordwest en Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied. Beide partijen willen het parkoers uitbreiden. Want omdat er intensief gebruik van wordt gemaakt, is het soms druk op de route. Dat komt door het aantal rondjes dat de bikers afleggen. Een langere route zou die druk meer verdelen. In goed overleg met de beheerder en natuurorganisaties is besloten de route negen kilometer langer te maken. Die uitbreiding hebben de fietsers, onder toezicht van Staatsbosbeheer, voor een deel omkeerbaar aangelegd. Het nieuwe deel is nog niet in gebruik."

Het totaal aantal bezoekers van het gebied is de laatste jaren fors toegenomen. Dat leidt op sommige dagen tot drukte op de aan- en afvoerwegen en langer zoeken naar een parkeerplek. Ook maken steeds meer mensen gebruik van het parkoers. ,,Vandaar onze uitbreidingsplannen: fanatieke bikers zullen dan minder vaak het bestaande rondje meerdere malen afleggen, maar voor de langere route kiezen. De bezwaarmakers zijn bang voor verstoring van de rust in het duingebied. Daarnaast is er een kleine groep die principieel vindt dat het bos niet gebruikt mag worden voor recreatieve doeleinden. Wij zijn van mening dat er een variant mogelijk is waarbij zowel recreant als natuur de ruimte krijgen. Daarover zijn onder andere enkele rechtszaken gevoerd, tot aan de Raad van State aan toe. Wij hopen dat er op korte termijn een definitief besluit volgt. Dan kan het nieuwe parkoers in gebruik worden genomen. Dat is met respect voor de natuur aangelegd. Er is eenrichtingsverkeer op de route en er zijn meerdere opstappunten. Bij de kruisingen met wandel- en fietspaden zijn voorzieningen getroffen, zoals extra bochten of wordt van natuurlijke verhogingen gebruik gemaakt waardoor de snelheid omlaag gaat."