• Fit & Vitaal in de duinen.

    Alkmaar Sport

Nationale Sportweek in Bergen

BERGEN In heel Nederland start 15 september de Nationale Sportweek, een sportieve week waar ook veel sportorganisaties uit de gemeente Bergen aan deelnemen. Tijdens deze week openen sportclubs en zijn er diverse activiteiten.

Ook de buurtsportcoach Bergen biedt een sportief programma aan met een speciale themabijeenkomst op woensdag 19 september met als onderwerp 'Jongeren in de sport'. Stichting Welzijn Bergen verzorgt fitheidstesten voor 60+'ers in de aansluitende week.

De Nationale Sportweek loopt dit jaar van 15 t/m 29 september. Deze sportweek biedt de ideale gelegenheid voor inwoners van de gemeente om zich te oriënteren op het sportaanbod in de eigen omgeving. De buurtsportcoach van Bergen, Egmond en Schoorl heeft de lokale verenigingen hier actief over geïnformeerd en hen gestimuleerd hun aanbod bekend te maken op www.nationalesportweek.nl en de landelijke AH Sportactie.

Inwoners die interesse hebben om een sport uit te proberen kunnen het aanbod in de gemeente Bergen via de genoemde site bekijken. Bergense 60+'ers kunnen zich
aanmelden voor speciale fitheidstesten die op dinsdag 25 september plaatsvinden in de Sanderij in Schoorl, alsook voor het daaropvolgende 8-weekse sport- en beweegprogramma 'Fit & Vitaal'.
Om niet alleen fysiek inspannend bezig te zijn, maar ook de medemens aan te zetten tot het nodige denkwerk en interactie, organiseert de buurtsportcoach op woensdag 19 september een themabijeenkomst in de kantine van vv Bergen (Kiefthoek). Van 19.30 tot 21.30 uur gaan vertegenwoordigers van verenigingen, sportaanbieders, vakleerkrachten, jongeren, hun ouders én overige geïnteresseerden met elkaar de conversatie aan. Aanmelden kan (gratis) via e.kraakman@alkmaarsport.nl.