• De beoogde fusielocatie voor voetbalverenigingen in de Egmonden ligt aan de Egmonderstraatweg.

    Martijn Mulder

Sportraad Bergen praat over sportieve toekomst gemeente Bergen bij VV Bergen

BERGEN Wat is de verwachte sportbehoefte binnen de BES in de toekomst? Hoe gaan we om met krimp en vergrijzing? Wat zijn de ervaringen met fusies tussen sportverenigingen? Hoe kunnen we in de BES sporten en bewegen aanbieden en stimuleren? Deze vragen komen aan de orde tijdens de algemene ledenvergadering van de Sportraad Bergen op dinsdag 21 mei in de kantine van VV Bergen. Aanvang 19.30 uur.

De Sportraad Bergen behartigt de belangen van sportverenigingen in de gemeente en timmert aan de weg om ook in de toekomst voor de bewoners optimale ruimte voor bewegen, sport, gezondheid en welzijn te behouden. "Samenwerking op maat zal nodig zijn om de regio voldoende exploitabele accommodatie voor bewegen en sport te behouden. Momenteel zijn actuele onderwerpen: de inrichting van De Beeck, fusies voetbalverenigingen Egmond en exploitatie van De Blinkerd."

SCHOORL Om alvast in de agenda te zetten: op dinsdag 11 juni houdt de Sportraad in De Blinkerd een thema-avond over de toekomst van bewegen en sporten, specifiek in de kern Schoorl. Het huidige bestuur van de Sportraad Bergen bestaat uit Marten Nijdam (voorzitter), Peter Stroomer (penningmeester), Jan de Boer en Bert van Baar.

EGMOND De Sportraad Bergen zoekt fysieke versterking / uitbreiding, met name vanuit de Egmonden. Om zo voor alle kernen de belangen van sportverenigingen zo goed mogelijk te dienen.

De agenda is te vinden op de nieuwe website. Daarop staat ook veel informatie voor verenigingen:
www.sportraadbergen.com.