• Groepsfoto van een van de zomeravondtrainingen tijdens het fusietraject.

    PR

Voetbalverenigingen in Egmond reageren: 'Einde voetbal in Egmond nabij?'

EGMOND AAN DEN HOEF De voltallige hoofd- en jeugdbesturen van Sint Adelbert, V.V. Egmondia en V.V. Zeevogels reageren verbolgen op de uitkomst van het Expertteam dat het plan voor de voetbalfusielocatie aan de Egmonderstraatweg onder de loep nam. Dat deed het team op verzoek van de nieuwe coalitie, die niets ziet in het plan. Het Expertteam ziet als alternatief de velden van Zeevogels op termijn uit te breiden nu al  'aantrekkelijk' te maken voor voetballers uit de andere dorpen. De twee andere voetbalverenigingen blijven in deze voorkeursvariant voorlopig spelen waar ze nu spelen.

De drie voetbalverenigingen uit Egmond reageren geschokt: "Is de gemeente Bergen verworden tot een discussiegemeente? Wat door de ene coalitie is besloten wordt niet overgenomen door de opvolgende coalitie. Besluiten zijn geen besluiten, maar slechts intenties die leiden tot dure onderzoeken die weer leiden tot dure tegenonderzoeken. Conclusies leiden tot 'nieuwe inzichten' die leiden tot stopzetten van processen en weer terug naar af. Uitermate teleurstellend wat ons betreft."

"De drie verenigingen hebben met de gemeente als voortrekker gezamenlijk gewerkt aan een fusieplan op een voor allen acceptabele plaats. Alle partijen hebben daarbij noodzakelijker wijze water bij de wijn moeten doen. Bijzonder zuur is het dan om te moeten constateren dat het fusieproces tot een einde lijkt te gaan komen. De nieuwe coalitie heeft aangegeven dat, alle onderzoeken en voorbereidingen ten spijt, er geen belang wordt gehecht aan het duurzaam ontwikkelen van de sport en het versterken van de sociale cohesie. Eerdere keiharde afspraken ten spijt.
Het zorgvuldig en gezamenlijk werken aan een fusie op de locatie aan de Egmonderstraatweg lijkt stopgezet te worden omdat de nieuwe coalitie oude rekeningen wil vereffenen met de vorige coalitie. Dat dit over de rug gebeurt van de vele honderden sportminnende Egmonders is niets minder dan een grof schandaal. Het resultaat lijkt dat er weer van voren af kan worden begonnen, of in het geheel niet meer. Met de gemeente is overeengekomen dat wij ons conformeren aan de locatie die we destijds met de gemeente als voortrekker hebben gekozen. Helaas zien wij de handtekening van de gemeente van het papier verdampen, en zien we het clichébeeld van een onbetrouwbare overheid aan de horizon verschijnen. Alles waar de nieuwe coalitie de oude coalitie van beticht, met name de onbetrouwbaarheid, wordt nog vele malen overtroffen met dit voornemen. De vraag is of de nieuwe coalitie dit beeld van onbetrouwbaarheid op zich wil afroepen of alsnog het lef heeft om door te gaan met het bouwen aan de Egmondse fusievereniging aan de Egmonderstraatweg.
Voor de clubs is het alternatief duidelijk. Door het afketsen van het ontwikkelplan voor de fusielocatie stopt, zoals met de gemeente is gecommuniceerd en door de gemeente bij aanvang van het proces is geaccordeerd, het gehele proces van fusie. Wij houden de deur in ieder geval open en kijken uit naar een gesprek met de nieuwe wethouder en coalitieleden. Wij hopen dat deze wel in gesprek gaat met de clubs want de zogenaamde 'experts' van het externe team vonden dit blijkbaar niet nodig."