• De nieuwe witkar.

    Aangeleverd

Vrienden van VV Bergen doneren witkar

BERGEN Na de fusie van BSV en Berdos is op initiatief van de Club van 100 de Vereniging Vrienden van vvBergen opgericht. Deze sponsorclub biedt de voetbalvereniging jaarlijks financieel een steuntje in de rug. Het gaat dan om het financieren van verschillende projecten.

De club telt inmiddels 140 leden, die allen jaarlijks een bedrag van 50 euro doneren. Gebruikelijk wordt in een jaarlijkse vergadering door de aanwezige leden besloten welke door het bestuur aangevraagde project(en) resp. besteding(en) worden gehonoreerd. Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben de leden onder meer ingestemd met de aanschaf van een nieuwe witkar. De oude was dingend aan vervanging toe en met de nieuwe machine, beduidend efficiënter en een stuk gemakkelijker in het gebruik, worden de lijnen weer professioneel op de grasvelden aangebracht. Een serieuze klus die wekelijks dient te gebeuren.

Op de foto de voorzitter van de Vrienden, Willem van Eijk. Met naast hem de 'baas' van de groenploeg Kees Wokke en rechts Dries Kleverlaan die jarenlang samen met Willem Hoogeboom de lijnen verzorgd heeft. Dries Kleverlaan sprak zijn waardering uit voor het nieuwe materieel. Hij heeft afgelopen seizoen deze wekelijkse klus overgedragen aan Ruud de Jong, daarin ondersteund door Willem Babyn. 

Nieuwe leden van de Vrienden van vvBergen zijn altijd welkom om de vereniging op deze uiterst doelmatige wijze te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van 50 euro. Meer informatie bij de voorzitter Willem van Eijk via w.van.eijk9@kpnplanet.nl.