• Klaas Valkering is lijsttrekker van het CDA.

    CDA Bergen

CDA wil 900 woningen bijbouwen

BERGEN Het CDA in de gemeente Bergen wil de komende vier jaar 900 woningen bouwen. Dat valt te lezen in het door de partij gepresenteerde verkiezingsprogramma.

Rode draad door het programma is de inzet van de partij om de vergrijzing in de gemeente Bergen te kantelen. Door ruimte te bieden voor jongeren en jonge gezinnen hoopt de partij de zorg in de gemeente betaalbaar te houden en voorzieningen als basisscholen, pinautomaten en bibliotheken in stand te houden. Lijsttrekker Klaas Valkering: "De pijlers onder ons programma zijn wonen, zorg en veiligheid. Naast het bouwen van een flink aantal woningen zetten wij dan ook in op goede zorg voor onze ouderen met bijvoorbeeld een programma om eenzaamheid aan te pakken. Ook willen wij de veiligheid vergroten door het aantal wijkagenten uit te breiden. Als laatste willen wij meer aandacht voor de afzonderlijke dorpskernen. Een voorbeeld hiervan is het inzichtelijk maken van hoeveel geld elke kern ontvangt van de gemeente en het verstevigen van de aandacht voor de lokale waarden en traditie.''

Valkering vervolgt: ,,Natuurlijk kan ik als jongste lijsttrekker niet achterblijven wanneer het om jongerenthema's gaat. Het CDA is dan ook voorstander van het invoeren van een jongerenraad. Daarnaast staat ook voor de invoering van startersleningen, ooit een idee van het CDA, weer in ons programma.''

Het volledige verkiezingsprogramma van het CDA is te vinden op www.cdabergen.nl.