• Er zijn voor Cees Roem diverse inspiratiebronnen en ervaringen die hem als liberaal hebben gevormd.

    Alef Starreveld

Cees Roem pleit voor daadkracht gekoppeld aan zorgvuldigheid

BERGEN Als jongen van elf ziet Cees Roem een reportage over de walvissenjacht. Het gepiep van de beesten die na een lange achtervolging een harpoen diep in hun vlees voelen snijden, gaat hem door merg en been. Dat mag toch niet langer doorgaan. Hij gaat met een lijst langs de deuren om handtekeningen te verzamelen en stuurt die naar Greenpeace.

Dezelfde drang om iets van je leven te maken door te zorgen voor de omgeving waarin je leeft, is ook de motor achter zijn politieke betrokkenheid als VVD-raadslid van de gemeente Bergen. In een vorige zittingsperiode (2010-2014) heeft hij als wethouder laten zien dat je in goede harmonie met de inwoners grote en kleine infrastructurele projecten kunt realiseren: van het opknappen van de Zeilerboulevard in Bergen aan Zee tot de aanleg van Volkstuincomplex De Oosthoek in Schoorldam en bovendien tegelijk de financiën op orde kunt houden.

OOST-TIMOR Er zijn diverse inspiratiebronnen en ervaringen die Cees als liberaal hebben gevormd waarbij de zorg voor de leefomgeving altijd nadrukkelijk aanwezig is in zijn werkzaamheden. Uiteenlopend van in het verleden verricht ontwikkelingswerk op Oost-Timor tot aan zijn huidige rol als lokaal volksvertegenwoordiger namens de VVD. Het is dé mens in zijn/haar leefomgeving die centraal staat en waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. "Het doet me echt pijn als dat misgaat", zegt hij. Zoals met het plan Mooi Bergen waarmee de zittende coalitie van Kies Lokaal, D66, CDA en PvdA de entree van Bergen met een Aldi en extra winkelruimte wil volbouwen. Zo'n totaal niet duurzaam project past niet bij deze tijd. Het past ook niet bij Bergen. "Niet voor niets komen de bewoners daar massaal tegen in verweer." Maar de genoemde partijen die het nu voor het zeggen hebben, trekken een lange neus naar onze inwoners door te kiezen voor het belang van een projectontwikkelaar met alsmaar méér winkelruimte. En waarom? Juist deze tijd vraagt om een investering in de openbare ruimte die toekomstbestendig is. Dat betekent geen koopgoot maar een openbare ruimte die voorzien is van sociaal maatschappelijke faciliteiten, kleinschalige horeca en vooral veel groen. Groen om te anticiperen op klimaatadaptatie. Deze coalitie meet helaas met twee maten: enerzijds zeggen dat je verduurzaamt en anderzijds de openbare ruimte verstenen. Oud VVD-ministers Ed Nijpels en Pieter Winsemius, beide verantwoordelijk voor milieu en leefomgeving, hadden in de jaren 80 en 90 reeds een goede visie op het belang van groen in de leefomgeving voor stad en platteland. Hiermee toonden zij aan dat ook een rechtse partij als de VVD op dit onderwerp wel degelijk een visie heeft!"

OMBUDSMAN Als lokaal politicus ben je meer dan alleen gemeenteraadslid, vindt Cees Roem. Je fungeert ook als ombudsman voor de burger. Roem heeft dat vooral ervaren toen hij zich inzette voor de bewoner van de Oude Heereweg die door de rechtbank en de Raad van State in het gelijk werd gesteld dat de gemeente niet langer kon tolereren dat er illegale vakantiewoningen in het natuurgebied achter zijn huis stonden en derhalve moest handhaven. "Maar ook hier lijkt de huidige coalitie zich niets aan te trekken van het recht van de burger", zegt Roem. Ze blijven die illegale bouw in een natuurgebied gewoon gedogen. Dat soort beleid moet echt stoppen. De VVD zal zich daar vol voor inzetten."