• Annelies Anema (l) en Odile Rasch in het historische Slotkwartier, waar menig strijd om de macht heeft plaatsgevonden.

    Martijn Mulder

D66 in debat met Gemeentebelangen BES

BERGEN In de aanloop naar de verkiezingen, nemen steeds twee lijsttrekkers plaats aan de debattafel. Deze week kijken we terug en blikken we vooruit met Odile Rasch (D66) en Annelies Anema (Gemeentebelangen BES).

Odile Rasch (1970) woont in Schoorl en heeft een achtergrond in communicatie. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de theater- en cultuursector, kwam ze oorspronkelijk in de gemeenteraad voor GroenLinks. Vier jaar geleden maakte Rasch een overstap naar D66 en werd voor deze partij wethouder, met in haar portefeuille o.a. kunst en cultuur, duurzaamheid en toerisme. "D66 is professioneel georganiseerd en houdt het midden tussen liberaal denken en sociaal zijn. Ik kan hier echt mezelf zijn."

Annelies Anema (1964) heeft een commercieel organisatorische achtergrond en is woonachtig in Bergen. Ze is een nieuw gezicht in de lokale politiek en koos na een drie jaar durende, persoonlijke strijd met het college, bewust voor een lokale partij. "Gemeentebelangen BES is rebels en is samengesteld uit een bijzondere groep mensen. Het is van alles wat, een palet van kleuren en smaken. De partij zal blijven strijden tegen onrecht, maar we willen wel positief vooruit."

Hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar?

OR: "Het was een heel dynamische periode, waarin we veel hebben bereikt. Ook Kranenburgh heeft kunnen bloeien. Ik vind ook dat we als college transparant zijn geweest. Dat dit anders in de pers is gekomen, dat betreur ik enorm. Er is een beeld uit ontstaan dat ik vooringenomen zou zijn en dat is écht niet waar." AA: "Ik denk daar uiteraard anders over en vind dat inwoners te weinig betrokken zijn. Het project Mooi Bergen bijvoorbeeld verdient echt geen schoonheidsprijs qua inspraak. GB BES heeft veel plannen ingediend, schriftelijke vragen gesteld, een referendum voorgesteld. Maar met 14 tegen 9 stemmen haal je gewoon weinig uit als oppositie, dat is gewoon een feit." OR: "Wat mij opviel, was dat er vaak vlak voor een raadsvergadering nog allerlei moties of amendementen werden ingediend, die niet van tevoren goed waren doorgesproken met de anderen. En dan werd het hem dus niet. Waarna vervolgens, ten onrechte, werd geroepen dat er niet naar jullie geluisterd werd. In plaats van te constateren dat de deur dicht zit, kun je ook kijken hoe je dan op die deur hebt geklopt." AA: "Ik vind echt dat alles terug te voeren is op coalitie-oppositie, een gesloten front. Wij zijn er groot voorstander van dat dit in de toekomst anders gaat."

Egmondse voetbalfusie vs. locatie

OR: "Ik ben voorstander van de voetbalfusie en de gekozen locatie. Andere plekken zijn voor de clubs geen optie. Zoals het nu is ingepast, met compensatie van natuurgebied, levert het een heel groot voordeel op voor de inwoners. Natuurlijk hou je altijd mensen die er niet blij mee zijn." AA: "Ik denk daar ook heel anders over. Ik steun de fusie, maar vind de locatie echt verschrikkelijk. Ik geloof dat er best mogelijkheden zouden zijn geweest bij Zeevogels of bij Egmondia. Ik geniet enorm van dat bollenlandschap en vind het een waanzinnig mooie entree van de Egmonden."

Jullie willen allebei het inspraakproces verbeteren. Is dat vanuit D66 een erkenning dat het toch niet goed is gegaan?

OR: "Nee, dat zie ik niet zo. Vier jaar geleden was dit nog een groeiend proces, het is nu veel meer gemeengoed geworden. Het is duidelijk een trend dat iedereen meedoet. Dat wij daarin voortschrijden is heel logisch met deze tijdsgeest. De grote projecten zijn nu afgerond, dossiers die soms al vele jaren lagen. Nu is er weer meer ruimte voor initiatieven vanuit de bevolking." AA: "We willen allemaal inspraak en betrokkenheid. Wij gaan hier iets verder in dan D66 en vinden bijvoorbeeld een referendum aan het begin van een traject heel belangrijk." OR: "Maar uiteindelijk moet je wel een beslissing nemen en daar is dan een deel van de mensen niet voor. Daar zit hem vaak de pijn." AA: "Wij vinden toch de projecten Eeuwigelaan, voetballocatie en In Harmonie niet getuigen van volledig draagvlak."

Is samenwerken eigenlijk mogelijk?

OR: "We denken over veel zaken hetzelfde. Toerisme bijvoorbeeld. We willen ons niet laten overlopen, inwoners en natuur komen eerst. Maar nieuwe initiatieven hebben wel consequenties, voor bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening. Daar kijken we volgens mij hetzelfde naar." AA: "Klopt. Toerisme is een hele belangrijke drijfveer, maar ondernemers zijn dat bijvoorbeeld ook. Een andere hele moeilijke discussie is het jaarrond verhuren van je eigen huis. Wij vinden dat je veel meer vrijheid zou moeten hebben wat je met je eigen objecten doet. Minder regelgeving en verruiming van de mogelijkheden." OR: "Dat is inderdaad in onze gemeente wel een dingetje. Daar moeten duidelijke regels voor worden opgesteld, anders neemt het hand over hand toe. Straks hebben de buren geen buren meer, de school geen kinderen meer, de Blinkerd geen bezoekers meer. Ik ben het dan ook totaal niet met jullie eens."