• Janina Swart (l) en Femke Ouëndag in gesprek over het verleden en de toekomst.

    Martijn Mulder

Laatste debat tussen Kies Lokaal en GroenLinks

BERGEN In de laatste aflevering van onze debattenreeks, staan twee sterke vrouwen tegenover elkaar, die op persoonlijk vlak het nodige hebben meegemaakt: Janina Swart (KIES Lokaal) en Femke Ouëndag (GroenLinks).

Door Martijn Mulder

Janina Swart (56) komt uit Egmond-Binnen. Na haar studie verpleegkunde, liet zij zich omscholen en volgde de opleiding Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid. Sinds 1994 is ze eigenaar/exploitant van een groepsaccomodatie. "Ik ben een echte organisator. Ik was altijd actief op school en in het dorp en werd mede daardoor in 2006 gevraagd door Gemeentebelangen." Swart werd voor deze partij in 2010 zelfs wethouder, maar dat avontuur strandde voortijdig omdat enkele uitgaven haar te gortig werden. Twee jaar later startte ze samen met Else Trap een eigen partij: KIES Lokaal.

Femke Ouëndag (53) woont in Bergen. Ze is geboren in Enschede en kom uit een heel progressief cultureel milieu. Na het VWO rolde ze de film- en televisiewereld in. "Ik heb daar heel veel verschillende functies bekleed, van setdresser tot producer." Een tweede passie van Ouëndag betreft jongeren. Zo heeft ze lang bij de kindertelefoon gewerkt. Uiteindelijk kwam ze door een tip in Bergen terecht en werd daar al vrij snel gevraagd om de Kunst10daagse te organiseren. "Daar ken ik ook Janina van, die was toen wethouder." Ze werd uiteindelijk gevraagd door Alwin Hietbrink en kwam tweeënhalf jaar geleden in de raad voor GroenLinks.

Wat vinden jullie van de afgelopen vier jaar?

JS: "Onze fractie bestond vier jaar geleden uit veel nieuwe gezichten en ze verbaasden zich over hoe het ging in de raad. We hebben dan ook meteen aangestuurd op het aanstellen van een werkgroep Cultuurverandering. Bij moeilijke of lastige dossiers vergeten mensen nog wel eens waarvoor ze in de raad zitten. Het gaat ook vaak te veel over technische details. Het zou voor inwoners veel duidelijker moeten zijn waar raadsleden voor staan." FO: "Toen ik in de raad kwam, verbaasde ik me er ook over dat er zo veel speelde. Ik vind het schokkend en jammer om te zien, dat het vaak niet om de inhoud gaat, maar dat er allerlei emoties bij komen. Dat moet en kan anders. Het proces per onderwerp zou ook duidelijker moeten worden gecommuniceerd, zowel naar inwoners als naar de raad. Er gaan nu treinen rijden en niemand weet óf en wanneer er nog kan worden ingestapt." JS: "Daar ben je natuurlijk zelf ook bij. Het blijft lastig om te bepalen wanneer mensen tevreden zijn. Je kunt nooit iedereen blij maken." FO: "Je kunt wel vaststellen, zeker gezien de dossiers die we de afgelopen periode hebben gehad, dat er in de kernen heel veel verdeeldheid is. Ook in de raad." JS: "Je moet uiteindelijk kijken wat het algemeen belang dient en het hogere doel proberen te pakken. Door alle verschillende meningen worden ook wel vaak plannen aangepast. Wanneer is het goed? Je moet een knoop durven doorhakken." FO: "Gezien de enorme hoeveelheid zaken die bij de Raad van State liggen en hoe we onder een vergrootglas van de provincie liggen, kun je het hier niet mee afdoen. De weerstand bij bijvoorbeeld Mooi Bergen en de voetbalfusielocatie is wel heel extreem. Deze dossiers spelen al zo lang en dan moet je wel heel goed weten dat je een goeie beslissing neemt." JS: "Al die mensen die zich niet gehoord voelen hebben allemaal een zienswijze in mogen dienen. Je kunt het nou eenmaal niet iedereen naar de zin maken." FO: "Het gaat erom wat je met die zienswijzen doet. Ik zou er niet trots op zijn als je kiest voor iets waarvoor zo weinig draagvlak is. Volgens ons moeten we écht naar een ander inspraakmodel." JS: "We zijn gekozen om te sturen en om voor mensen beslissingen te nemen in het algemeen belang. Wanneer is een draagvlak groot genoeg?" FO: "Als ik zo naar onze programma's kijk, zijn er veel overeenkomsten. Maar dan ben ik benieuwd naar jullie interpretatie. Ik herken veel in de reden waarom je destijds met Else Trap KIES Lokaal bent gestart, maar ik pleit voor een echte cultuuromslag in hoe je met de inwoners omgaat. Voor mijn gevoel hangen jullie nog té veel in een oud model, waarin júllie beslissen en júllie de knoop doorhakken, in plaats van dat je echt samen met de inwoners gaat werken."

Waarin verschillen jullie verkiezingsprogramma's dan?

JS: "Woningbouw is voor ons belangrijk. We vinden ook dat er aan de dorpsranden meer gebouwd zou mogen worden. We willen ons inzetten voor de leefbaarheid van de dorpen. Lokale lasten mogen daarbij niet verhoogd worden, maar je zou wel kunnen kijken naar herziening van het subsidiebeleid of naar de uitgaven aan gemeentelijk vastgoed. Het doel is de inwoners te ontzien. Het denken in kansen en oplossingen is KIES Lokaal." FO: "Ook wij willen dat er gebouwd wordt, maar wij willen de dorpsranden juist beschermen. Ga niet roepen dat lasten verlaagd moeten worden, maar investeer dit in het onderwijs en in de zorg. Er moet veel meer gebruik worden gemaakt van de expertise en betrokkenheid van inwoners. We willen dan ook echt een nieuwe vorm van democratie. Het móet anders kunnen."