• Odile Rasch en Jan Snijder van D66 voor het braakliggende ‘Genet-terrein’ in het hartje van Egmond aan Zee.

    Peter de Graaff

Meldpunt voor potentiële bouwlocaties geopend

EGMOND AAN ZEE Enige maanden gelden schreef Gerard Belleman, inwoner van Egmond aan Zee, een brief in De Duinstreek, waarbij hij opriep om vooral alle creativiteit te gebruiken om bouwlocaties te onderzoeken.

In zijn geval wees hij op het Genet-terrein, dat bijvoorbeeld voor oudere inwoners een ideale locatie zou zijn om direct in de dorpskern te kunnen wonen. Ook schreef hij over het leegstaande oude postkantoor in Egmond aan Zee.

Geïnspireerd door Gerard Belleman en het feit dat D66 de komende vier jaar 500 woningen wil bouwen, roept de partij alle inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl op in hun eigen buurt of dorp na te gaan welke locaties weleens een mogelijke bouwlocatie zou kunnen zijn. Ideeën zijn welkom via D66bouwlocaties@gmail.com.

KANS VAN HAALBAARHEID "We hopen op erg veel meldingen en creatieve ideeën. Die brengen we in kaart en vervolgens gaan we in het voorjaar per dorp met de bewoners om tafel om deze meldingen te bespreken. Dan wordt in samenspraak een prioriteitenlijstje gemaakt, die gerelateerd wordt aan de kans van haalbaarheid. D66 zal dan voor de zomer een voorstel in de raadsvergadering doen om de verdere haalbaarheid te onderzoeken."

"In de herfst 2018 komen we dan weer terug met de haalbaarheidslijstjes en wat men daarvan vindt. Dan organiseert D66 een politiek Wooncafé. Daar ook informatie over Tiny House, CPO, Woongroepen en stichting Kennemer Wonen", aldus Jan Snijder, fractievoorzitter van D66.