• Wittenburg biedt plaats aan achttien bewoners.

    Dick Riesmeijer

Wittenburg viert 50-jarig bestaan

BERGEN De Wittenburg aan de Breelaan 89 in Bergen is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners krijgen er 24-uurs zorg. Een halve eeuw geleden is hiermee gestart in het toenmalige hotel Wittenburg. Later is er een dependance bij gebouwd.

Dick Riesmeijer

Inge Pattiapon, locatiemanager: ,,Uiteindelijk voldeed het voormalige Wittenburg niet meer aan de eisen die nodig zijn voor zelfstandig en kleinschalig wonen en kon het gebouw de bewoners niet de nodige privacy bieden. Daarnaast voldeed het niet meer aan de veiligheidseisen." Francis van der Himst, begeleidster vult aan: ,,Er werd steeds meer gekeken naar het niveau en naar de mogelijkheden van de mensen. Hun zelfredzaamheid."

TORENKAMER In 2000 werd er gefuseerd met stichting Philadelphia. Samen met woningstichting Kennemer Wonen is het initiatief genomen voor nieuwbouw naast het oude Wittenburg. 'Huize Wittenburg', tot dan gevestigd op nummer 75, werd gesloopt in het voorjaar van 2008. Op de nieuwe locatie kwam een prachtig pand, in een heel eigen stijl. Inge: ,,Momenteel wonen hier achttien bewoners. Alle bewoners hebben een eigen appartement. Een aantal gaan naar een dagbesteding buitenshuis. De ouderen bieden wij activiteiten intern aan in De Torenkamer."

ZORG OP MAAT Francis: ,,Het doel van Witteburg is een zinvolle dagbesteding bieden. Zorg op maat. Dat is heel divers en er zit geen prestatiedruk achter. Het blijkt dat de bewoners het fijn vinden om hun creativiteit te gebruiken. Zo maken zij onder andere wenskaarten, kaarsen, zeepjes, beschilderde wijnkoelers en kalenders. Deze producten bieden zij te koop aan." In Wittenburg werken twaalf begeleidsters en drie huishoudelijke medewerkers onder leiding van een locatiemanager. Een groot aantal vrijwilligers begeleiden de bewoners bij activiteiten buitenshuis. Zoals fietsen, wandelen, bowling en vervoer naar muziekles. Ook is er een vrijwilliger die de tuin verzorgt. Inge: ,,De leiding heeft een grote waardering voor de inzet van de vrijwilligers. We werken hier met een hecht team, dat zorgt voor de nodige continuïteit. Zo zijn er begeleidsters die zich al dertig jaar inzetten voor de bewoners. Samen streven wij naar een veilige woonomgeving waar bewoners zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen en waar iedereen meetelt."

PLAATSING Voor informatie, advies of het aanmelden, bel Cliëntbureau Philadelphia 0800 – 0830. Tijdens kantooruren kom je direct in contact met een zorgconsulent. Deze zorgt dat de bewoner op de juiste locatie wordt geplaatst. Voordat de bewoner een definitieve toezegging krijgt kijkt een gedragsdeskundige of de nieuwe bewoner past binnen de setting van de bestaande bewoners die op locatie wonen. Het is afhankelijk van de wachtlijst of een bewoner meteen geplaatst kan worden.